• วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20 - 35 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่