• วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20 - 35 ปี

19-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
  • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
  • Experience in Powerplant, good command in English

08-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่