• วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20 - 35 ปี

19-Jul-18

 

Applied
  • 3 years of working experience in mining operations
  • Control rocks production volume and inventory
  • experience in quarry and crushing plant operations

19-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่