ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 12 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 12 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนแบบโซล่าร์เซล์ 3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม PVSyst ในงานระบบโซลาร์เซลล์ได้
  • จบการศึกษาปริญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)