• วางแผน พัฒนา จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  • จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • วางแผน พัฒนา จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล