ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ Smart Grid
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน
  • ท้าทายความรู้ความสามารถ