ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Uniwave Services Limited's banner
  Uniwave Services Limited's logo
  บางพลี
  • งานซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันและงานติดตั้งอุปกรณ์
  • วุฒิการศึกษาด้านไฟฟ้า, อิเลคทรอนิก, เครื่องมือวัด
  • สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
  Uniwave Services Limited's banner
  Uniwave Services Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
  • สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
  • สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้งานได้