• จบการศึกษารดับ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • จบการศึกษารดับ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

12-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่