ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • ออกแบบ ควบคุม มาตรฐานงานวิศวกรรมโครงการของบริษัท
  • จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR ตามระเบียบ
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามสัญญา EPC โรงไฟฟ้า