ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  T Corporation Co., Ltd.'s banner
  T Corporation Co., Ltd.'s logo

  Senior Engineer

  T Corporation Co., Ltd.
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ด้าน Access Network และ Transmission
  • อุปกรณ์ Huawei
  • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ ดีในการอ่านและเขียน