Service Engineer

NAMSILPTHAI CO., LTD.

เมืองนนทบุรี

  • วุฒิป.ตรี ด้านไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิค,แมคคราฯ
  • สามารถขับรถยนต์ และเดินทางตจว.ได้,รักงานบริการ
  • บริการติดตั้ง,ซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาระบบ

24-Nov-17

 

Applied

CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor’s degree or higher in Engineering
  • At least 8 years of experience
  • Certifications in Six Sigma, LEAN, Green Belt

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญา ตรี

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล