• มีประสบการณ์ในสายงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความตั้งใจ และ อดทนในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันทำงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. / ปวส. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาจากระบบไฟได้

22-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการทำงานในสาขายานยนต์
 • สามารถซ่อม ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • . สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

22-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช ปวส ในสาขาช่างยนต์
 • ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงรถ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านยานยนต์เป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช. ปวส. ในสาขาช่างยนต์
 • เข้าใจระบบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
 • . มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

22-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล