• ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาวิชา ช่างกล ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Nov-17

 

Applied
 • จบงานช่างบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • งานควบคุมบอยเลอร์(น้ำมันร้อน - เชื้อเพลิงไม้บด)

21-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ
 • ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบท่อไอน้ำในโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน
 • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • มีความรู้ ISO 9001 , HACCP , GMP และมาตรฐานอื่น

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรืออุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักร

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความตั้งใจ และ อดทนในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล