ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Schaffner EMC Co., Ltd.'s banner
  Schaffner EMC Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. สาขาเครื่องกล
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่าง
  • ทำงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  ภาคเหนือ
  • Strong in knowledge in Boiler and Chiller
  • Food manufacturing
  • Utility food industry