• จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี , มีความรู้ด้านเทคนิค
  • สามารถทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายได้

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่