ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล หรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  NES Fircroft (Thailand) Ltd.'s banner
  NES Fircroft (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • (Maintenance Manager) (ซ่อมบำรุงรถบรรทุก,รถน้ำมัน)
  • บริหารจัดการของฝ่ายงานซ่อมบำรุงทั้งงานบำรุงรักษา
  • ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน