• เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-Sep-17

 

Applied
 • Male only, age not over 30 years old
 • Min. 2 years experience in Service Engineer
 • Exp. in Japanese company is an advantage

23-Sep-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Service Engineer (50 - 80K)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 5 year in Service and maintenance for machinery
 • Rubber and polymer instrument and software
 • Base salary 50,000 - 80,000

23-Sep-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลระบบ updateระบบ ตอบปัญหา แนะนำการแก้ไข
 • ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆที่หน้าsiteงาน
 • ทำงานเป็นกะ

23-Sep-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor in Electrical, Machanical, Control
 • 1-3 year’ exp. in electrical engineer
 • Have own car and driving license

23-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • installation, field service engineer, mechatronic
 • automation, food, beverage, industrial, Thai, PLC
 • Vietnamese, electrical systems, B&R, Siemens

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ / Gender : ชาย
 • อายุ/Age : อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา/Education: ปวช.(ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลคทรอนิค

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering, oversea educated is a plu
 • Minimum 10 years’ experience in Plant Operation
 • Fluent English

22-Sep-17

 

Applied

Wheel Shop Mechanic

Thai AirAsia Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good English communication
 • Personal vehicle driver license granted
 • Graduated from Technical school or Diploma

22-Sep-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
 • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

22-Sep-17

 

Applied

Repair Technician

SLIM CONCEPT CORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีประสบการ์ณจะพิจาราณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s in Civil Engineering
 • 10 years of experience in Asphalt and technical
 • Manage road construction and maintenance

21-Sep-17

 

Applied
 • Engineering, maintenance and facility
 • International company
 • Based in Bangkok

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age between 28 - 38 years old
 • Exp in technical service for injection mold or etc
 • Excellent command of English

20-Sep-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีประสบการ์ณจะพิจาราณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช - ปวส สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Planning and Implement schecduled
 • Able to travel to the sites.
 • Based in Ramintra 42 office.

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic engineer or related fields
 • Performance bonus
 • Five working days

19-Sep-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Job with leading consumer goods company
 • FMCG company has great work culture
 • Enhanced employee career prospects

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical service, and support experience
 • Experience in production line maintenance
 • Able to travel extensively

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or diploma in Engineering
 • Experience in beverage production machineries
 • Attractive salary for the right applicant

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Engineering field
 • 5 yrs+ in sanitary service/ medical devices
 • Good Command of English/ Strong Management skill

18-Sep-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree Engineering or any related fields.
 • Minimum of 5 years of work experience
 • Project management skills

18-Sep-17

 

Applied

Service Engineer in Bangkok

HEUFT (ASIA) LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years working experience in MNC or related
 • Well organized, detail-minded, mechanic engineer
 • Strong team player, self-managed and proactive

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า

18-Sep-17

 

Applied
 • Minimum five years working experience
 • Medical device business
 • Quality assurance systems

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • ออกแบบ Tooling ที่ใช้สำหรับการผลิต
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรเครื่องกล

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบการผลิต
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้าควบคุม

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

16-Sep-17

 

Applied
 • Engineering and design 500/230/115kV GIS/AIS
 • University graduate of Electrical Engineering
 • Proven record to manage the Power system project.

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง

15-Sep-17

 

Applied
 • Opportunity in a Global Multi National Company
 • Complex Technical Projects
 • Dynamic Enviroment and Career Path

11-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล