• ดูแลรับผิดชอบงานช่างทั่วไป
 • มีทักษะความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ซ่อมยานยนต์ทุกชนิด
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

19-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความตั้งใจ และ อดทนในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

16-Jan-18

 

Applied

Maintenance Planning Manager

Thai Aviation Services Ltd.

นครศรีธรรมราช

 • Professional Maintenance Planning designation.
 • Requires 5 Years responsible managerial experience
 • Bachelor, s degree in Aviation Maintenance

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • experiences in glove manufacturing sector

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงได้ประหยัดและคุ้มค่า

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันทำงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. / ปวส. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาจากระบบไฟได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการทำงานในสาขายานยนต์
 • สามารถซ่อม ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • . สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช ปวส ในสาขาช่างยนต์
 • ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช. ปวส. ในสาขาช่างยนต์
 • เข้าใจระบบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
 • . มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงรถ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านยานยนต์เป็นอย่างดี

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา/ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อมแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานช่างทั่วไป
 • มีทักษะความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in aircraft maintenance
 • 5 years of Technical background in aircraft
 • Prefer residence in Nakhon Si Thammarat Province

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High paid careers as crew on luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

07-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล