ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  HU & MAR Consulting (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  HU & MAR Consulting (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Plant/Operation Director

  HU & MAR Consulting (Thailand) Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Engineering Degree is preferred
  • 5 working experience as Plant Manager
  • Experienced in managing a new plant expansion
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)