ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 92 ตำแหน่งงาน
  Kasetphand Industry Co., Ltd.'s logo
  พระประแดงTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความเป็นผู้นำและมุ่งมั่นในการทำงาน
  • พร้อมเรียนรู้ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
  SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited's banner
  SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited's logo
  คลองเตย
  • การศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม Boiler 1 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical
  • 7 years of experiences in Healthcare / hotel
  • Effective communication in English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
  • วางแผนงานซ่อมบำรุง แก้ไขเหตุฉุกเฉิน
  • Working location near BTS Siam
  Dextra Manufacturing Co.,Ltd.'s banner
  Dextra Manufacturing Co.,Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • Supervise all activities of machine design team
  • Knowledge of PLC & HMI program reading is a plus
  • Knowledge of machine safety standards/requirements
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Dextra Manufacturing Co.,Ltd.'s banner
  Dextra Manufacturing Co.,Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • Overseeing the training and development employees
  • Conduct training sessions, workshops, and seminars
  • Develop and implement a preventive maintenance
  ถัด ไป