ช่างเทคนิค

SANGTHAI INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

23-Aug-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้
 • ขับรถยนต์ได้

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม / วางแผนงานในแผนกซ่อมบำรุงได้
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทันกำหนดเวลา
 • บริหารจัดการภายในแผนกซ่อมบำรุง

23-Aug-17

 

Applied

Maintenance Executive

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5+ years of work experience in Maintenance
 • Strong Leadership and Management Skills
 • Have knowledge for Safety Awareness

22-Aug-17

 

Applied
 • Age 30-40 years old
 • Bachelor ‘s degree in Electrical Engineer
 • 3 year Maintenance function or Electrical Services

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in ME/Electrical Engineering
 • 8-13 yrs experience in chemical manufacturing
 • Must have skill in OEE

21-Aug-17

 

Applied

Maintenance Executive

BP - Castrol (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • To manage and supervise maintenance service
 • Responsible for attainment of manufacturing
 • Provide input into setting the key performance

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering - Asst.Section Manager / Section Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • experience in All Engineer
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Management

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

18-Aug-17

 

Applied

ช่างซ่อมบำรุง

PMC Label Materials Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไฟฟ้า อาคาร โทรศัพท์
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล