• วุฒิ ปวช.,ปวสสาขาช่างกลโรงงาน เครื่องกล ช่างยนต์
 • 1-2 ปีด้านการซ่อมเครื่องกลโรงงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ

21-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering field or related fields
 • 5 years experience in a manufacturing plant
 • 2 years in supervisor level is preferred

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Improve and develop of Facilities systems,Utility
 • Bachelor’s Degree or Higher in Engineering field
 • Min 2 Years experience in Facilities management

19-Jul-18

 

Applied
 • ปวช./ปวส. ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักร

19-Jul-18

 

Applied
 • Diploma in Control, Instrumentation, Electronics
 • 3-5 years’ experience in Power plant
 • Knowledge in ISO

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Males , 25+ years old
 • Have at least 5 years experience in process improv
 • Good knowledge in Food processing

17-Jul-18

 

Applied

Mechanical Engineer

Kimberly - Clark Thailand Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor degree or Master Degree in Mechanical
 • Provides mechanical maintenance skill
 • Knowledge of SAP for maintenance job

17-Jul-18

 

Applied

Facility Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 12 years of experience in Facility function
 • working experience in manufacturing environment
 • Good English communication

16-Jul-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องเล่นและโครงสร้างพื้นฐานฯ
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกล, ช่างยนต์
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ปลูกต้นไม้ เพาะพันธุ์ไ ม้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

 

Applied