• เพศชาย, อายุ 30-45, ปวศ-ป.ตรีเครื่องกล ช่างยนต์
 • 3-5 ปีทางด้านเครื่องยนต์รถ 6 ล้อขึ้นไป
 • ทำงานสมุทรปราการ, สามารถทำงานวันเสาร์ได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • เขียน PLC ได้ , ออกแบบระบบไฟฟ้าได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male,age 30-45 yrs, Mechanical Engineer
 • 3 years in Maintenance Engineer / Repair
 • Good Eng / Work at Samutprakarn

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Have driving licenses of car and motorcycle
 • Able to work at BangNa, BangKhen,Prachinburi

24-Nov-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Male only, Age over 35 years old, Thai Nationality
 • Have skill in Solid work, Auto CAD
 • Experience in operate/maintenance machine

24-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ถึง ปวส.
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า/ตัดแก๊สได้

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย, อายุ 30-45, ปวศ-ป.ตรีเครื่องกล ช่างยนตร์
 • 3-5 ปีทางด้านเครื่องยนตร์รถ 6 ล้อขึ้นไป
 • ทำงานสมุทรปราการ, สามารถทำงานวันเสาร์ได้

23-Nov-17

 

Applied

Maintenance Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelors degree in Engineering : IE or ME or EE
 • Min 3 years work experience in maintenance
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

23-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.ช่างไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • Thai Male, Age 27-35Y/ Mecha/Elec/Hydra./Pneuma
 • Degree in Electrical Engineer/Technical training
 • 2y+ Exp Service Engineer, Hydraulic/Pneumatic/PLCs

23-Nov-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Proficient in MS Office e.g. Word, Excel
 • Well organized and self-motivation

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Site Engineer

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • provide technical assistance and solution
 • Proactive/Preventive maintenance
 • Manage Capital/Engineering/Maintenance activities

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

22-Nov-17

 

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

22-Nov-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • ควบคุมระบบนิวเมติกของเครื่องกลไฟฟ้าได้

22-Nov-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ความมั่นคง ในหน้าที่การงาน
 • ลักษณะงานเด่นชัด
 • มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 32 years old.
 • Experience in Technical Service, Service Engineer
 • New Graduate in welcome

21-Nov-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IMPROVEMENT ENGINEER (STEEL/PLASTIC/AUTOMOTIVE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor or Master’s degree in Engineering
 • At least 5 years’ of experience in Six Sigma
 • Good command of spoken and written English

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PROCESS IMPROVEMENT MANAGER (MANUFACTURER)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor or Master’s degree in Engineering
 • 5 years’ of experience in Six Sigma Black Belt
 • Supporting plant operations; focusing on manufac

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male with 12 years of related engineering
 • Bachelor's degree or higher in Mechanical
 • Experience in GMP, HACCP

21-Nov-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • ซ่อมบำรุง และงานบริหารด้านวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in maintenance, repairs and facility
 • At least 3 years at a senior level
 • Good Communication in English

21-Nov-17

 

Applied

Engineer Repair

Family Corporation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานระบบอาคาร 2 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์วางแผนและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical or Mechanical Engineering BSc degree
 • Strong oral and written communication skills
 • Proven analytical and organizational ability

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • This is new position in this company
 • Be in charge of factory maintenance
 • Can use and improve your ability

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

20-Nov-17

 

Applied

Maintenance/ ช่างซ่อมบำรุง

Family Corporation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19-Nov-17

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • Support machine & process improvements
 • Fresh Graduated or having experiences > 3 years

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล