ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  PASONA RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  PASONA RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางบ่อ
  • หน้างานหลักๆจะไปที่ Site งานลูกค้าที่ กทม/ปริมณฑล
  • เข้าออฟฟิศที่บางบ่อบ้าง สัปดาห์ละ 1 วัน
  • ปกติสัมรอบเดียวจะทราบผลเลย