• การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมหรือ วิศวกรรมโยธา
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต
 • พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
 • ออกแบบ Mix Design/เสาเข็ม/Pre-stress concrete

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product leader for new model
 • Root Cause Analyst and yield improvement
 • Good english communication

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being leader of Project from Manufacturing Site
 • At least 1 yrs exp. in Manufacturing operation,
 • Working 5 days with our local working hours,OT pay

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • Having experience in Engineering design
 • Having a good command of English

16-Mar-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Process / Product Engineer

Envostar Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in engineering
 • 2 or more years of experience are required
 • Must be familiar with a variety of the field's con

15-Mar-18

 

Applied

Production Engineer

Nikkei Siam Aluminium Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Aluminium / steels / metal or related product
 • Min 1 year experience in Production or Engineering
 • Bachelor's degree in IE,ME or related field

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • 7 -10 years experience
 • Good English communication

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • failure analysis, failure mechanism report
 • developing analytical method/tools
 • lab setup, calibration, maintenance equipment

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล