• พัฒนาความสามารถและศักยภาพ การทำงานของพนักงาน
  • โรงงานผลิตอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ แปรรูป
  • บริหารจัดการ งานระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยฯ

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Quality management system ISO and relevant system
  • QC Engineer , QC Process, Quality Control
  • Materials analysis, inspection

14-Nov-19

 

Applied

Process Engineer

Onsmooth Thai Co., Ltd.

เชียงใหม่

  • Male or Female age over 23 years
  • Bachelor degree or higher in Engineering
  • Strong leadership and team work skills

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่