• ผลิตสินค้าให้ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา และอดทน

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล