• รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต
  • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ของกระบวนการการผลิต
  • มีทักษะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจและการบริหารทีมงาน

22-Sep-20

 

Applied
  • Multinational food manufacturing
  • Expertise in manufacturing operations
  • Experienced from Food or Seasoning

19-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่