• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • ควบคุมการทำงานของช่างซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามนโยบาย
  • ควบคุมจัดทำทะเบียนและประวัติเครื่องจักรตามนโยบาย

19-Mar-18

 

Applied

Production Manager

TAPHET PARAWOOD CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

  • สู้งาน, ทนเสียงดัง, ฝุ่น
  • บริหารจัดการส่วนงานผลิตส่วนหน้า
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล