• ปริญญาตรีสาขาวิชา วิศกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่น
  • มีความรู้ในงานเครื่องจักรโรงงานปาล์ม
  • มีทักษะในการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่