• ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนความคุมงาน
  • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
  • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล