• วางแผนความคุมงาน
  • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
  • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

17-Nov-17

 

Applied
  • Experience 15 years
  • Engineering degree - Mechanical
  • Technical / Professional

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล