ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ลำพูนTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • Prominent player in the jewelry and gems industry
  • Dynamic and creative environment
  • Ability to lead glass production
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s banner
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • Certification & qualification of aircraft interior
  • 3+ yrs experience in engineering, QA, or testing
  • Excellent English. Strong analytical & PM Skill
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ลำพูนTHB 90K - 159,999 /เดือน
  • Prominent player in the jewelry and gems industry
  • Dynamic and creative environment
  • Ability to drive continuous improvement in QA