ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • บริหารระบบ LEAN ด้านแผนงาน งบประมาณ กำลังคน
  • มีประสบการณ์ทำงานในระบบ TQM TPM LEAN 3 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานที่ ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี