• มีความขยัน อดทน
 • มีความละเอียดความรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมายในการผลิต
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

19-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต
 • ออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรม
 • พัฒนากระบวนการทำงานและเครื่องจักร

19-Jan-18

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • degree in field of metallurgical,material engineer
 • 3 years professional experience in materials

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว. )
 • มีทักษะการเจรจา มีหลักการและเหตุผลในการทำงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or higher Degree
 • Experiences from working in a production plant
 • Good computer skills e.g. MS Word, Excel

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Computer literate
 • Ability to work in a team

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ผ่านงานด้านงานช่างในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณา

16-Jan-18

 

Applied
 • Medical Devices
 • 3 - 5 years experience in CNC and Lathe cut
 • Good command in spoken and written English (plus)

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Devices
 • Good command in spoken and written in English
 • Project Management Skill

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Devices
 • 3 - 5 years of working experience in manufacturing
 • Good command in spoken and written in English

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Devices
 • 1 - 5 years of experience
 • Good command in spoken and written English

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To lead quality audit at supplier’s premises
 • 6 years in manufacturing environment
 • 3 years responsible for quality functions

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Engineers
 • 2-5 years experiences
 • Engineering Degree

15-Jan-18

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Electrical Engineer

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความละเอียดความรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล