• พัฒนาความสามารถและศักยภาพ การทำงานของพนักงาน
 • โรงงานผลิตอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ แปรรูป
 • บริหารจัดการ งานระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยฯ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality management system ISO and relevant system
 • QC Engineer , QC Process, Quality Control
 • Materials analysis, inspection

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to speak and write English well
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • Sourcing, Manage,maintain for Indirect material

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create & lead OpEx roadmap
 • Provide Lean & Six-sigma support to business units
 • Strong leadership & business acumen skills

13-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 9 yrs in manufacturing Environment,Production Sup.
 • Lean manufacturing experience, ISO9001

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor of Engineering, Science or related fields
 • Experiences at least 6 years in manufacturing
 • Understand mechanical dimensioning

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Management of CMM and Calibration Team
 • Min. 5 years Experience in CMM Measurement

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Engineer

Onsmooth Thai Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Male or Female age over 23 years
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Strong leadership and team work skills

11-Nov-19

 

Applied
 • Improve standardization in Quality systems
 • Conduct Audit activities with QA team
 • Promote Quality culture and OpEx strategy

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support Robotic manufacturing projects
 • Optimize process through automation and new tools
 • Bachelor in Mechanic, Mechatronic or related field

11-Nov-19

 

Applied
 • บริหารงานวิศวกรรมในโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

09-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied