• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
  • ดูแลจัดการงานโรงงานด้านวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
  • มีทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือแปรรูปอาหาร

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
  • ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร แปรรูปอาหาร

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่