ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Roechling Automotive Chonburi Co., Ltd.'s banner
  Roechling Automotive Chonburi Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • Support to Tooling Setup
  • Injection problem solving to meet quality requirem
  • Control and mornitor resin material
  Adecco Phaholyothin Limited's banner
  Adecco Phaholyothin Limited's logo
  ภาคตะวันออกTHB 55K - 70K /เดือน
  • Plastic Injection
  • Process Engineer
  • Manufacturing Engineer
  Kelly Services's banner
  Kelly Services's logo
  ภาคตะวันออก
  • Engineering Manager, Process/Manufacturing Manager
  • Multinational Electronics Manufacturing Services
  • 5 working days, Good benefits, Bonus, Chonburi