• Have knowledge of TPS
  • Minimum of 5 years manufacturing experiences
  • Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Engineer

Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล