• วุฒิปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่