• Age 22-40 years old
 • Vocational Certificate in Mechanic or related fiel
 • 3 year Maintenance function

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have knowledge Mechanical and product engineer
 • Experience in design,develop,adjusting machines
 • Eager to learn

21-Mar-18

 

Applied

Maintenance Engineer

SPF Diana (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor degree in Engineering
 • 5 years work experience
 • Designing maintenance strategies, procedure

20-Mar-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mechanical Engineering
 • GMP, Lean
 • Engineering

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล