• มีใบ กว.ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจักร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • About 5 Years working experience.
 • Min 5 or more years of production management.
 • Engineering relate filed.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing, executing and controlling annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and provide supports

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering or relate
 • At least 10 years in Manufacturing/Plant Managemen
 • Hands-on mindset,analytical skills,problem solving

22-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล