Process Engineer

Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล