ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ , เครื่องกล
  • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC)
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์