• ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาแมคคาทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ 1– 2 ปี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่