• จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการออกแบบ
  • มีความรู้ระบบ PLC และสามารถแก้ไขปัญหา

18-Oct-18

 

Applied
  • degree in Electronics, Mechanical or Refrigerated
  • Experiences in R&D, project management
  • knowledge of refrigeration theory and system

18-Oct-18

 

Applied
  • create new code for new spare part, BOM in SAP
  • SAP knowledge is required
  • experiences in R&D, Part Control or Purchasing

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่