ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's banner
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's logo

  Manager, Production Engineering (Base Laos)

  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi
  ต่างประเทศ
  • Manufacturing Engineering
  • People Management Skill
  • Strategy and Development
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's banner
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's logo

  Engineer, Quality Engineer (Base Laos)

  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi
  ต่างประเทศ
  • Knowledge of quality tools
  • Quality Control Plan
  • Able to Relocation to Laos
  NES Fircroft (Thailand) Ltd.'s banner
  NES Fircroft (Thailand) Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • Experience in QAQC Engineer
  • Semiconductor, pharmaceutical product or Industry.
  • Fluent in English
  iPolymer Co., Ltd.'s banner
  iPolymer Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • Ba able to work in Vietnam
  • Experience in a plastic injection manufacturing
  • Knowledge in preform and closure