ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo

  Industrial Engineering

  Fabrinet Co., Ltd.
  คลองหลวง
  • Industrial Engineering
  • Product Engnieer
  • Manufacturing
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
  • NH3 Chiller
  • Experience in food manufacturing is preferred
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Microbiology, Chemistry, Food science Engineering
  • knowledge of food processing unit and equipment
  • Experience in food manufacturing is preferred
  NEC PLATFORMS THAI COMPANY LIMITED's banner
  NEC PLATFORMS THAI COMPANY LIMITED's logo

  Engineer/QC Engineer

  NEC PLATFORMS THAI COMPANY LIMITED
  คลองหลวง
  • 0 - 2 years in Manufacturing
  • Bachelor’s Degree of Engineering in Electronics
  • Good command in English and Computer skills.
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
  • 2 years of experience in using AUTO CAD
  • Experience in food manufacturing is preferred
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • วุฒิการศึกษาปวส เทคนิคการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในฝ่ายผลิต
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  คลองหลวง
  • Test & Develop, Firmware, Hardware and Software
  • EMS / OEM / Product Life Cycle Engineering
  • Familiarity with Embedded Linux system / Windows
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  คลองหลวง
  • Test & Develop, Firmware, Hardware and Software
  • EMS / OEM / Product Life Cycle Engineering
  • Familiarity with Embedded Linux system / Windows