ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Can Ltd.'s banner
  Thai Beverage Can Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • โครงการด้าน Sustainability
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  ภาคกลางTHB 35K - 45K /เดือน
  • 3 yrs exp in R&D/QC for building materials product
  • developing a formula, QC, work with regional team
  • 40K + Housing Allowance
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)