ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Bachelor or Master Degree in Chemical Engineering
  • 0-3 years experience in isolation & purification
  • Good command of spoken and written English
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  อยุธยา
  • วางแผนพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันตามแผน
  • วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
  • ทวนสอบวิธีการสถานที่และอุปกรณ์การจัดเตรียมวัตถุดิบ