QHSE MANAGER

VSL (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Management of the project health, safety
 • Environmental Management System
 • Registered Safety Officer if required

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

19-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์จากโรงงานเครื่องสำอางอย่างน้อย 5 ปี
 • สำเร็จการศึกษาป.ตรี วิทย์เคมี/ วิทย์เครื่องสำอาง
 • มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้า และเติบโตไปกับบริษัทฯ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skills
 • To go to work in new setup company

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล