• มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร
  • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร ได้แก่ GMP ,HAC
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

03-Apr-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่