ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Chemist ( Bachelor degree of science in chemistry Only )

  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.
  ภูเก็ต
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี
  • มีความรู้ในระบบ ISO/IEC 17025
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและ Ms Office ได้
  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Chemist ( Bachelor degree of science in chemistry Only )

  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.
  ภูเก็ต
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี
  • มีความรู้ในระบบ ISO/IEC 17025
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและ Ms Office ได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)