ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  CISSA GROUP COMPANY LIMITED's banner
  CISSA GROUP COMPANY LIMITED's logo
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • มีประสบการณ์งานด้านงานโภชนาการ อย่างน้อย 1-3 ปี
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี