ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 176 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  บางรัก
  • มีความรู้ทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
  • บริหารจัดการโครงการวิจัย
  • คิดวิเคราะห์ เชิงระบบ
  V.Mane Fils (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  V.Mane Fils (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Bachelor degree in Chemistry, biotechnology
  • At least 5 years experienced in laboratory team
  • Curiosity about fragrances and the market product
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี สำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เช่น HPLC,
  ถัด ไป