ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  • การออกแบบ จัดระเบียบ และประสานงานโครงการงานวิจัย
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา/แนวโน้มทางเทคโนโลยีในปัจจ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร
  • งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Food processing/food science/food technology