• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • Production experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22-30 ปี
 • จบ ป.ตรี
 • มีความเป็นผู้นำ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Urgent !!!
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานของดัชมิลล์ได้ทั้ง 2 แห่ง

04-Aug-20

 

Applied
 • Overseeing & Managing the R&D Team
 • Min 12 Years Exp in Beverage R&D/Product Dev
 • UHT, PET, Canning & Pasteurized Formats Exp

03-Aug-20

 

Applied

R&D Supervisor 5 Positions

Dutch Mill Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศสาตร์การอาหาร
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจัย

27-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่