ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • มีพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและงานโครงการ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ climate change
  • มี connection กับหน่วยงานต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม