ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  21sunpassion Co., Ltd.'s banner
  21sunpassion Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดหา Supplier เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบ
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
  Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd.'s banner
  Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Working with laboratory instrument
  • Lab equipment calibration
  • Ensure the result complies with GMP&Lab practiced
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  บางพลี
  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับประเภทเครื่องสำอาง
  • ทดสอบและประเมินความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ใหม่
  • มีประสบการณ์งานพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 3-5 ปี
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  บางพลี
  • กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ออกแบบวิธีการทดสอบ
  • วางแผนและควบคุมแผนงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่
  • มีประสบการณ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 ปีขึ้นไป
  Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd.'s banner
  Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Incoming Raw Material and Packaging Material
  • Knowledge of Quality Management Systems
  • Have FMCG BUSI Exp, Can work under pressure
  ถัด ไป